تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو

جزئیات دانلود

تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو

تحقیق و مقاله های دانشجویی
0
0
مقاله/تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو  -فایل ورد یازده سپتامبر و گسترش ناتو  – فایل word تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو  

فهرست مطالب

 • چکیده: 1
 • مقدمه. 2
 • بقاء و تداوم نانو پس از جنگ سرد. 3
 • بقاء ناتو بعد نظری.. 4
 • نوواقع گرایی.. 5
 • نهادگرایی نولیبرال. 6
 • تغییر روابط فراآتلانتیک.. 8
 • معنای جدید برای ماده پنج نانو. 10
 • ناتو و مبارزه علیه وحشت افکنی /تروریسم. 14
 • تأثیر حادثه یازده سپتامبر بر گسترش ناتو. 17
 • نتیجه. 20

برای دیدن مقاله هاو تحقیق های آماده بصورت فایل ورد قابل ویرایش کلیک کنید
تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو
مقاله/تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو  -فایل ورد یازده سپتامبر و گسترش ناتو  – فایل word تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو  

قسمتی از مقاله/تحقیق یازده سپتامبر و گسترش ناتو

مقدمه

در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ یعنی بیست و چهار ساعت پس از حملات وحشت افکنانه | تروریستی به ایالات متحده آمریکا، اعضاء ناتو برای نخستین بار در طول تاریخ ۵۲ ساله شود در خصوص ضرورت مقابله با حملات انجام شده علیه یک عضو خود واکنش نشان دادند. در زمان امضاء اساسنامه سازمان که ماده ۵ آن بر ضرورت حمایت از کشور مورد حمله قرار گرفته تأکید می کند، هیچ یک از امضاء کنندگان این پیمان تصور نمی کردند این ماده برای نخستین بار زمانی به کار خواهد رفت که کشورهای اروپائی باید به ایالات متحده آمریکا در این باره یاری رسانند.

اما این اتفاقی بود که پس از حملات وحشت افکنانه بازده سپتامبر روی داد. این تصور که دفاع مقابل یک خیابان دو طرفه است و ناتو باید از قدرت نظامی خود برای مقابله با وحشت افکنی در آسیای مرکزی و دیگر نقاط استفاده کند نشان دهنده این موضوع بود که شروع چنین حملاتی ماهیت و شکل دفاع جمعی را در اتحادیه تغییر داده است.

مقاله/تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو  -فایل ورد یازده سپتامبر و گسترش ناتو  – فایل word تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو  

البته هنوز زود است که گفته شود که انجام دادن حملات وحشت افکنانه منجر به ایجاد یک بن نگره (پارادایم) جدید در روابط بین الملل مشایه بن نگره دوره جنگ سرد شده است، اما این نکنه روشن است که حملات وحشت افکنانه تأثیری بسیار مهم بر ابعاد سازمانی ناتو برجای گذاشت و در مورد زمینه فعالیت این سازمان، انجام آینده جامعه فراآتلانتیک، ساختار نظامی اتحادیه، گسترش نائو، روابط با روسیه ، سیاست های امنیتی و دفاعی اروپا و آینده سازمان نائو تأثیری بسزا داشت.

در یک کلام می توان گفت که حملات وحشت افکنانه یازده سپتامبر نشان دهنده این موضوع بود که ماده پنج این سازمان بیشتر حالت نمادین داشته و همه اعضاء را در بر نمی گیرد، چراکه انجام دادن عملیات ضد وحشت افکنانه پس از این حملات تنها بوسیله آمریکا و انگلستان انجام شد. در حقیقت می توان گفت هرچند حملات وحشت افکنانه یازده سپتامبر منشور ناتو را تغییر داد و خطراتی جدید را به این سازمان گوشزد کرد، اما از سوی دیگر، این حملات نشان داد که ادامه فعالیت آن مفید بوده و فرصتی جدید برای احیای دوباره و بازسازی این سازمان فراهم آورد.

هرچند که نقش نظامی ناتو در هفته های اول بعد از این حملات محدود بود؛ اما انجام سیاسی در سطحی بالا قرار داشت و این انجام باعث شد تا اعضاء در دیگر مراحل انجام عملیات با آمریکا همراهی کنند. انجام این حملات همچنین باعث شد فرصتی جدید برای برقراری روابط روسیه و ناتو بوجود آید و دو طرف بتوانند خصومت خود را کاهش دهند. این حملات موجب شد تا ناتو در مورد افزایش اعضای خود نیز به توافق دست یابد و بتواند اعضای جدید از میان کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به عضویت در آورد.

در همان حال، روابط خود با روسیه را نیز متحکم کند. در این مقاله ضمن برسی تاثیرات حملات یازده سپتامبر بر تغییر گستره ماده پنج اساسنامه سازمان، اثرات آن بر موضوع گسترش تاتو مورد برسی قرار می گیرید.

مقاله/تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو  -فایل ورد یازده سپتامبر و گسترش ناتو  – فایل word تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو  

بقاء و تداوم نانو پس از جنگ سرد

در طول تاریخ، اتحادهای نظامی Military Alliance برای ایجاد تعادل و توازن در برابر قدرتی برتری جو و یا مقابله با تهدید دریافتی ایجاد شده اند. این اتحادیه ها زمانیکه قدرت برتری طلب سقوط کرده و با احساس خطر از بین رفته است دچار اضمحلال شده اند.

در حالیکه تأسیس ناتو به منظور مقابله با خطر شوروی بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم رخ داده سقوط اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دهه ۸۰ باعث نشد این پیمان نظامی (ناتو) دچار اضمحلال شود. به همین دلیل است که ناتو به عنوان موفق ترین اتحادیه نظامی در طول تاریخ شناخته می شود. نه تنها ناتو در معرفی خود به عنوان مهم ترین عنصر کلیدی در دفاع از غرب در برابر اتحاد جماهیر شوروی موفق بود بلکه یک دهه پس از سقوط شوروی نیز ناتو توانست علت وجودی خود را حفظ و با ایجاد تغییر در کارکردهای خود به حیات خود ادامه دهد.

بقاء ناتو بعد نظری

از بعد تئوریک در شکل گیری و ادامه حیات اتحادها، مفهوم تهدید (Threat) نقش کلیدی را ایفاء می کند، تهدید را به احساس ناامنی و خطر تعریف کرده اند. این احساس خطر و ناامنی می تواند از یک منبع مشخص نشأت گرفته باشد. چنین منبعی بطور مستقیم فعالیت های خود را علیه گروهی قرار داده که دست به تشکیل اتحاد زده اند.

شوروی و حمایت این کشور از موج کمونیم در اروپا را یک منبع مشخص و قابل رؤیت تهدید می دانند که منشأ پیدایش ناتو شد اما این امکان وجود دارد که بدون اینکه بتوان منبعی مشخص را نشان داد گروهی از کشورها از تحولات بالقوه در نظام بین الملل نوعی احساس خطر و ناامنی داشته باشند. به گفته استفان والت تهدید ممکن است مستقیم نباشد (935 -1997 ,Walt خطرهایی که درک شده اما نامشخص اند، مانند ترس از بی ثباتی و ناامنی می تواند یک عامل متحد کننده باشد.

مقاله/تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو  -فایل ورد یازده سپتامبر و گسترش ناتو  – فایل word تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو  

از این منظر با پایان جنگ سرد و محو تهدیداتی که تاتو برای مهار آن ایجاد شده بود این سازمان تنها در انتخاب را پیش روی خود داشت: نانو زائیده الگوی توزیع قدرت دو قطبی بود ولذا در محیط جدید نظام بین الملل باید براساس منطق اتحادها همانند همزاد خود یعنی پیمان ورشو منحل می شد و یا اینکه خود را با شرایط جدید نظام بین الملل و الگوی توزیع قدرت جدید آن وفق می داد و ادامه حیات پیدا می کرد. اسنایدر نویسنده کتاب” سیاست اتحادها” بر این اعتقاد است که اتحادها در ماهیت و کار ویژه خود متأثر از نظام بین الملل هستند.

در این بخش دو رهیافت تو واقع گرایی و نهادگرایی نولیبرال که هر دو رهیافت های کلان و سیستمی هستند و بر این اعتقادند که اتحادها محصول تجزیه و تحلیل و فعل و انفعالات سینی هستند؛ در خصوم بقای تاتو مورد بررسی قرار می گیرند. این دو مکتب اشتراکات و اختلافاتی با یکدیگر دارند. نوواقعگرایان معتقدند که دولت ها با یکدیگر اختلاف نظر دارند و شرایط بین المللی همکاری آنها را دشوار می سازد. در حالیکه نهاد گرایی تولیبرال بر این نظر است که نهادهای بین المللی تنها بازتاب منافع موقتی دولت ها نیستند، بلکه موجب ایجاد رویه های رفتاری جدید در آنها می شوند.

نوواقع گرایی

نوواقع گرایی را می توان محصول تلاش برخی از معتقدان به مکتب واقع گرایی دانت که کوشیده اند نارسائی های تئوریک این مکتب را رفع و آن را با تحولات جدید نظام بین الملل منطبق کنند. طبیعی است تو واقع گرایی مفروضه های بنیادین واقع گرایی مانند دولت محوری (State centrism» نظام بین الملل، آنارشیک بودن آن و عقلانی بودن دولت ها یعنی تلاش برای کسب منافع و قدرت بیشتر را پایه تحلیل خود از رفتار دولت قرار می دهند (دهقانی فیروز آبادی، ۱۳۸۲ :۶۹-۶۶). مهم ترین وجه تمایز نوواقع گرایی و واقع گرایی را می توان در اعتقاد بر این اصل از سوی نوواقع گرایی دانست که رفتار بازیگران را سیستم بین المللی و ساختار آن تعیین می کند.

مقاله/تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو  -فایل ورد یازده سپتامبر و گسترش ناتو  – فایل word تحقیق اماده یازده سپتامبر و گسترش ناتو  
دانلود تحقیق و مقاله های دانشجویی
یازده سپتامبر و گسترش ناتو

برای دیدن مقاله های بیشتر کلیک کنید

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید