پاورپوینت بررسی تکتونیک فعال در قلمرو تراست زاگروس منطقه فارسان

جزئیات دانلود

پاورپوینت بررسی تکتونیک فعال در قلمرو تراست زاگروس منطقه فارسان

گسل زاگرس- پاورپوینت بررسی تکتونیک فعال در قلمرو تراست زاگروس منطقه فارسان- - علم تكتونيك ژئومورفولوژي
پاورپوینت های دانشجویی
0
0
پیش نمایشی از پاورپوینت بررسی تکتونیک فعال در قلمرو تراست زاگروس منطقه فارسان

گسل زاگرس- پاورپوینت بررسی تکتونیک فعال در قلمرو تراست زاگروس منطقه فارسان- – علم تکتونیک ژئومورفولوژی

قسمتی از متن پاورپوینت بررسی تکتونیک فعال در قلمرو تراست زاگروس منطقه فارسان

شناسایی مناطق دارای پتانسیل خطر زمین لرزه همواره از دغدغه های اصلی رشته های مرتبط با علوم زمین بوده است و محققان مختلف با نگرش های گوناگون آن را م ورد مطالعه قرار داده اند. دانش تکتونیک ژئومورفولوژی نیز با روش شناسی خاص خود به مطالعه این پدیده محیشاخص های تکتونیک فعال از ابزارهای کارآمد برای شناسایی وضعیت تکتونیکی و ارزیابی احتمالی مناطق لرزه خیز به شمار می آید .طی پرداخته است .

شاخص های دره ای چون شاخص نسب V دره ها شاخص پهنا به  به عمق دره ها، گرادیان طولی رودخانه، شاخص های حوضه ای چون شاخص تقارن حوضه زهکش، شاخص نسبتV شکل و شاخص انتگرال هیپسومتری، از این دست اند. از سویی هم ابرگسل زاگرس در زمره گسل های فعال و اصلی کشورمان است که همواره منشأ لرز ههای بسیاری در حاشیه خود بوده است و مرز دو زون ساختاری سنندج سیرجان و زاگرس مرتفع است.

در این پژوهش حوضه فارسان، که شامل دو زون سنندج  سیرجان و زاگرس مرتفع است، به وسیله شش شاخص متفاوت در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی و از مدل رقومی ارتفاعی با دقت 10 متر مورد آزمایش قرار گرفته و نرخ تکتونیک فعال آن سنجیده شده است . سپس نتایج به دست آمده، با بر رسی میدانی مقایسه گردیده اند.

مطالعه فرم ها و چشم اندازهای اندازه گیری شدنی به وجود آمده به وسیله سیگنال های تکتونیکی موضوع علم تکتونیک ژئومورفولوژی است .از آنجا که قضاوت راجع به ویژگی های دیرینه لرزه ای در هر ناحیه ، به تنهایی نمی تواند براساس پیشینه لرزه نگاری دستگاهی و یا شواهد تاریخی باشد . بنابراین مطالعه چشم اندازها و لندفرم های سطحی دارای اهمیت خاصی است، چرا که گاهی در نبود پیشینه لرزه ای دستگاهی و تاریخی، آن ناحیه می تواند دارای پتانسیل بروز زمین لرزه شود.

مورفومتری اندازه گیری اشکال و فرم های چشم اندازهای روی زمین است که می تواند در ساده ترین سطح هر لندفرم و در غالب پارامتر هایی چون اندازه، ارتفاع (بیشترین، کمترین و متوسط ) و شیب اندازه گیری شود. اندازه گیری های یاد شده این امکان را فراهم می آورند که ژئو مورفولوژیست ها به مقایسه لندفرم های مناطق مختلف بپردازند و با کمترین میزان محاسبه، شاخصی در اختیار داشته باشند تا به توصیف و شناسایی وضعیت مناطقی که دارای تکتونیک فعال هستند بپردازند.

داده های زمین شناختی ایران نشانگر آن است که فرایندهای د رونی و بیرونی زمین دربردارنده پیامدهای متفاوتی در زمان و مکان بوده اند؛ و به همین رو، الگوی ساختاری، تحولات زمین ساختی، شرایط رسوبی و زیستی ایران در دوه های گوناگون زمین شناختی، پیچیدگی خاص دارد . بیشتر زمین لرزه ها در طول مرز بین صفحات رخ می دهد. یکی از خطواره های اصلی ایران زمین، یعنی گسل زاگرس که حد فاصل دو زون ساختاری یعنی زون دگرگونه سنندج  سیرجان و زاگرس مرتفع است، در اینجا انتخاب شده و در طول حدود سی کیلومتر به وسیله شاخص های تکتونیک فعال مورد آزمایش قرار گرفته است.

گسل زاگرس در نقشه گسل های فعال ایران به عنوان گسل کواترنر 2 تشخیص داده شده است.

وسعت حوضه مذکور حدود 905 کیلومتر مربع و در تقسیمات سیاسی اداری در استان چهارمحال و بختیاری، محدوده شهرستان فارسان واقع است و قسمتی از آن هم جزء شهرستان شهرکرد است. منطقه مورد مطالعه به نحوی انتخاب شده است که نخست، در ایالت لرزه زمین ساخت زاگرس واقع می شود؛

دوم گسل اصلی زاگرس از میان آن عبور می کند؛ و سوم دو زون ساختاری را دربرمی گیرد.

گسل زاگرس- پاورپوینت بررسی تکتونیک فعال در قلمرو تراست زاگروس منطقه فارسان- -علم تکتونیک ژئومورفولوژی

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید