پاورپوینت ایین نامه طبیعت گردی

جزئیات دانلود

پاورپوینت ایین نامه طبیعت گردی

پاورپوینت های دانشجویی
0
0
پیش نمایشی از پاورپوینت ایین نامه طبیعت گردی  

پاورپویت وظایف کمیته ملی طبیعت گردی – پاورپوینت برنامه طبیعت گردی – پاورپوینت آئین نامه طبیعت گردی – پاورپوینت ایین نامه طبیعت گردی

قسمتی از متن پاورپوینت آئین نامه طبیعت گردی

ماده 1): تعاریف

منظور از طبیعت گردی (اکوتوریسم) عبارت است از برآوردن تمنیات و تمایلات خردمندانه و انسانی گردشگران طبیعت در محیطی طبیعی، فرهنگی، آموزشی و غیرمصرفی و به صورت پایدار و در حد ظرفیت قابل تحمل با حداقل تأثیر منفی بر محیط طبیعی و فرهنگی تحت شرایط و ضوابطی که ضمن حفظ محیط زیست و فرهنگ بومی و ارزشهای آن، امکان رشد اقتصادی و محلی را فراهم آورد.

ماده 2

به منظور سیاستگذاری و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت گردی و تسهیل و هدایت فعالیت ها و امور مندرج در این مقررات کمیته ملی طبیعت گردی (اکوتوریسم) مرکب از معاونین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و یک نفر از متخصصین مجرب طبیعت گردی کشور به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تایید نمایندگان دو دستگاه دیگر تشکیل می شود.

ماده 3 : وظایف کمیته ملی طبیعت گردی

الف) تدوین سیاستهای توسعه طبیعت گردی در کشور

ب ) هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط در امر اکوتوریسم به منظور فراهم کردن زمینه توسعه گردشگری طبیعی در کشور

ج ) معرفی مناطق و محدوده های مستعد طبیعت گردی در محیط ها و نقاط مناسب جنگلی، کوهستانی، مرتعی، بیابانی و دریایی

د)  تعیین ضوابط تاسیس مناطق نمونه طبیعت گردی

ه)  فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و جلب حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی جهت تحقق اهداف و مقاصد مقرر در این مقررات.

و)  تشویق و ترویج فرهنگ طبیعت دوستی و طبیعت گردی و اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در این زمینه

ز)  تصویب شرایط و دستورالعمل های تخصصی و فنی و موسسات طبیعت گردی و تایید صلاحیت و نظارت بر نحوه فعالیت آنها

ح)  حمایت و پشتیبانی از موسسات دارای مجوز فعالیت طبیعت گردی و کانون ها و جوامع محلی و غیردولتی واجد صلاحیت و فعالی در این زمینه

ط)  هماهنگی و نظارت و پیگیری به منظور پیشنهاد و تخصیص اعتبارات مورد نیاز اجرای بنرامه های طبیعت گردی 

ی) فراهم کردن زمینه استفاده از منابع مالی موضوع ماده (11) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و توسعه طبیعت گردی

ک)  پیشنهاد ضوابط و پیگیری برنامه ریزی و طراحی جهت احیاء مناطق مستعد طبیعت گردی که در حال حاضر تخریب شده و یا به مصارف دیگری اختصاص یافته اند.

ل)  اجرای سایر وظایف و اختیارات که در این مقررات برای کمیته ملی تعیین شده است.

تبصره

تصمیمات کمیته ملی طبیعت گردی به اتفاق آراء صورت می گیرد. آیین نامه داخلی و زمان و نحوه تشکیل و اداره جلسات و ابلاغ تصمیمات و محل دبیرخانه و وظایف آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط کمیته ملی طبیعت گردی تهیه و به تأیید رؤسای سازمان های مذکور در این آیین نامه می رسد.

ماده 4: برنامه طبیعت گردی

الف) طبیعت گردی متمرکز که از طریق استقرار در مراکز اقامتی و مرکز بازدید کنندگان یا بازدیدهای چند روزه صورت می گیرد.

ب)  طبیعت گردی غیر متمرکز متضمن بازدیدهای کوتاه مدت با وسایل و امکانات غیرثابت می باشد.

•تبصره: ایجاد هرگونه تأسیسات و امکانات اقامتگاهی و گردشگری از قبیل کمپینگ و چادر و سایر تسهیلات باید هماهنگ با شرایط محیط و خصوصیات طبیعی و فرهنگی منطقه بوده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تأیید کمیته ملی گردشگری رسیده و مجوز لازم اخذ شده باشد. ایجاد تأسیسات و امکانات مذکور در مناطق چهارگانه موکول به کسب مجوز سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

پاورپویت وظایف کمیته ملی طبیعت گردی – پاورپوینت برنامه طبیعت گردی – پاورپوینت آئین نامه طبیعت گردی

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید