پاورپوینت اصول بیمه

جزئیات دانلود

پاورپوینت اصول بیمه

پاورپوینت اصول بیمه - اصول بیمه شامل 8 اصل - اصل حسن نیت -اصل غرامت-اصل نفع بیمه ای - اصل جانشینی
پاورپوینت های دانشجویی
0
0

پاورپوینت اصول بیمه – اصول بیمه شامل 8 اصل – اصل حسن نیت -اصل غرامت-اصل نفع بیمه ای – اصل جانشینی

پیش نمایشی از پاورپوینت اصول بیمه

قسمتی از متن پاورپوینت اصول بیمه

اصول بیمه شامل 8 اصل می باشد:

1-اصل حسن نیت

2-اصل غرامت

3-اصل نفع بیمه ای            

4-اصل جانشینی

5-اصل مشارکت

6-اصل داوری

7-اصل علت نزدیک

8-اصل اتکایی

1-اصل حسن نیت

طرفین قرارداد بیمه باید در نهایت پاکی و صداقت این قرار داد را امضا کنند و به تعهدات خود پای بند باشند.و در صورتی که رعایت نشود اصل قرار داد باطل است.

اصل حسن نیت،هم باید از سوی بیمه گذار(الف) و هم از سوی بیمه گر(ب) رعایت شود.

توجه:در صورت عدم رعایت این اصل از سوی هر یک از طرفین،طرف مقابل  می تواند بیمه را باطل اعلام کند.

الف)در مورد بیمه گذار:

بیمه گذار موظف است هنگام انعقاد قرار داد و همچنین در زمان اجرای آن،هرگونه اطلاعاتی را که در خصوص ارزیابی ریسک بیمه نیاز است به اطلاع بیمه گر برساند،خواه بیمه گر این اطلاعات را در فرم پیشنهاد بیمه نامه خواسته باشد و یا نخواسته باشد.

ب)در مورد بیمه گر:

بیمه گر موظف است در سند بیمه کلیه تعهدات خود را به طور واضح و مشخص بیان کند و مواردی را که در پرداخت خسارت موثر است به اطلاع بیمه گذار برساند.

2-اصل غرامت

هدف نهایی از بیمه،جبران خسارت های ناشی از حوادث و دریافت غرامت ناشی از آن،از بیمه گر است.به موجب این اصل،بیمه نباید به منبع درآمد و سود بیمه گذار تبدیل شود و جبران خسارت نباید او را در وضعیتی بهتر ازقبل ازحادثه قراردهد.البته اصل غرامت در موردبیمه های عمر وحوادث اشخاص صدق نمیکند.

ارتباط مبلغ بیمه شده با پرداخت غرامت در بیمه های غرامتی،تعیین سرمایه بیمه( مبلغ بیمه شده) تاثیر زیادی در پرداخت خسارت(غرامت)دارد.

3-اصل نفع بیمه ای

در بیمه های غرامتی(اموال و مسئولیت)بر اساس این اصل،تصور بر این است که بیمه گذار و یا استفاده کننده از بیمه مایل است خطر بیمه شده به وقوع نپیوندد . شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت ،از این اتفاق دچار زیان مالی شود .برای مثال ،چنانچه بیمه گذاری اموال بیمه شده خود را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر در آمده باشد ،از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه ای بیمه گذار در زمینه مورد بیمه قطع شده است .

شایان ذکر است که نفع بیمه ای تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه پذیر هستند :مالکیت ،مالکیت محدود راهن و مرتهن ،موجر و مستاجر ،مسئولیت قانونی ،امین و وصی و قیم ،طلبکار ،کارفرما و زن و شوهر.

4-اصل جانشینی

اصولا در بیمه،مسئولیت بیمه گر در مقابل بیمه گذار در مواردی است که در اثر عمل بیمه گذار(یا بیمه شده) و یا قوه قهریه باشد،اما اگر افراد دیگری باعث بروز حادثه و یا ایجاد خسارت بشوند از نظر قانونی،بیمه گر مسئول پرداخت خسارت نیست و باید از وارد کننده خسارت ،هزینه آن طلب شود.اما برای راحتی بیمه گذار ،در این مواقع شرکت های بیمه خسارت وارده را به بیمه گذار می پردازند و خود به عنوان جانشین او خسارت را از وارد کننده آن دریافت می کنند.

5-اصل مشارکت(تعدد بیمه)

تعدد بیمه به این معنا است که برای یک شی بیمه شده چند قرار داد بیمه مجزا وجود داشته باشد.تعدد بیمه لزوما موجب بطلان قرارداد بیمه نمی شود.اما اگر سه شرط زیر تواما وجود داشته باشد تعدد بیمه خلاف اصل غرامت بوده و قرار دادهای بیمه به غیر از اولین قرار داد باطل است.

.1جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی مورد بیمه تجاوز کند.

.2منتفع(کس که نفع می برد) از تمام بیمه نامه ها یک شخص باشد.

.3خطرهای بیمه شده در تمام بیمه ها یکسان باشد.

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید