پاورپوینت ارماتوربندی و نصب صفحه ستون

جزئیات دانلود

پاورپوینت ارماتوربندی و نصب صفحه ستون

قسمتی از متن پاورپوینت ارماتور بندی و نصب صفحه ستون ها و مراحل اجرای ستون
پاورپوینت های دانشجویی
0
0
پیش نمایشی از پاورپوینت ارماتور بندی و نصب صفحه ستون ها و مراحل اجرای ستون 

پاورپوینت ارماتوربندی و نصب صفحه ستون ها و مراحل اجرای ستون – آشنایی با نکات الزامی در مورد اجرایی آرماتوربندی

قسمتی از متن پاورپوینت ارماتوربندی و نصب صفحه ستون ها و مراحل اجرای ستون

ارماتوربندی و نصب صفحه ستون ها

آرماتوربندی کاری تخصصی میباشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی است. در برخی شرایط تمام مقاومت پی را آرماتورها تامین می کنند. مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتن ریزی از آرماتوربندی فونداسیون بازدید به عمل آورده و تا پایان بتن ریزی نظارت مستمر و مستقیم داشته باشند.

آشنایی با نکات الزامی در مورد اجرایی آرماتوربندی :

1- به هیچ عنوان از آرماتورهای زنگ زده و یا آغشته به روغن نباید استفاده شود در صورت آلودگی آرماتورها به روغن یا زنگ زدگی آنها، باید قبل از اجرای آرماتوربندی به پاکسازی آنها اقدام و بعد از تایید دستگاه نظارت به بتن ریزی اقدام گردد.

آرماتورها دو دسته طولی (آرماتورهای اصلی) و عرضی (خاموت) هستند. خاموتها وظیفه نگهداری آرماتورهای طولی و جلوگیری از کمانش آنها در هنگام فشارهای زیاد و چند کاربرد بسیار مهم دیگر دارند. لذا اهمیت رعایت ضوابط خاموت گذاری کمتر از آرماتورهای اصلی نیست.

 2- فاصله خاموتها از یکدیگر باید حداکثر 20 سانتی متر باشند و دستگاه نظارت موظف است که در صورت عدم رعایت از سوی پیمانکار از اجرای بتن ریزی جلوگیری نماید.

3- خاموتها باید مطابق بوسیله سیم آرماتوربندی به تمام میلگردهای طولی مهار شوند این امر الزامی است و میبایست توسط پیمانکار رعایت گردد و در صورت عدم توجه دستگاه نظارت موظف است از ادامه کار پیمانکار تا رفع نواقص فوق جلوگیری نماید.

4- تمام میلگردها باید توسط قیچی مخصوص بریده شود و جدا از بریدن میلگردها به کمک دستگاه هوا برش خودداری شود . توجه داشته باشید که حرارت موجب اٌفت کیفیت میلگردها میگردد.

5- توجه داشته باشید که آرماتوربندی را که توسط مهندس ناظر تایید شده است نباید قبل از بتن ریزی تغییر داد (خصوصا از خارج کردن میلگردها جدا خودداری نمایید و در صورت مشاهده سریعا به مهندس ناظر گزارش دهید.)

6- فاصله بین میلگردها تا سطح قالب بندی حداقل باید 5/2 سانتی متر باشد تا پوشش بتنی روی میلگردها دارای ضخامت مناسبی باشد و علاوه بر ایجاد پیوستگی بین بتن و میلگرد، محافظت میلگردها در برابر خوردگی و زنگ زدگی انجام شود.

مـراحـل اجـرای ستـون

ستونها اعضای فشاری هستند که جهت انتقال بار ساختمان به زمین مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین اجزاء یک ساختمان بتنی ستون های آن    می باشند . به یقین ، دقت در اجرای صحیح جزئیات ستون از جمله آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی، اثر بسزایی در استحکام کل ساختمان و عدم اجرای صحیح جزئیات ستون  منجر به کاهش شدید مقاومت کل ساختمان در برابر بارهای ثقلی و زلزله می شود .

 در ادامه ، مراحل صحیح اجرای ستون ، به صورت گام به گام و مصور توضیح داده شده است .

گام نخست: آماده سازی ریشه ها

قبل از آرماتوربندی ستون می بایست میلگردهای انتظار را از هر نوع آلودگی پاک نمود . پاکیزگی میلگردها  شامل آلودگی به انواع روغن ها و همچنین بتن های پاشیده شده در هنگام بتن ریزی  شالوده یا  طبقه نیز می شود .

گام دوم: آرماتور بندی ستون

باتوجه به مندرجات نقشه ها ، میلگردهای اصلی را کنار یکدیگر قرار داده و توسط خاموتها آنها را در فواصل مشخص به یکدیگر می بندیم . برای این کار دو عدد خرک روی زمین و با فاصله از هم قرار داده تا سر و ته میلگردهای اصلی روی آن قرار گیرد و بتوان خاموتها را دور آن رد کرده و پس از تقسیم بندی فاصله خاموتها آنها را ببندیم

پاورپوینت ارماتوربندی و نصب صفحه ستون ها و مراحل اجرای ستون – آشنایی با نکات الزامی در مورد اجرایی آرماتوربندی

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید