پاورپوینت ارزیابی خرابیهای معابر اسفالتی

جزئیات دانلود

پاورپوینت ارزیابی خرابیهای معابر اسفالتی

پاورپوینت انواع خرابی های اسفالتی - پاورپوینت انواع عيوب رويه آسفالتی - پاورپوینت انواع ترک معابر - پاورپوینت ارزيابی خرابيهای معابر اسفالتی
پاورپوینت های دانشجویی
0
0
پیش نمایشی از پاورپوینت ارزیابی خرابیهای معابر اسفالتی

پاورپوینت انواع خرابی های اسفالتی – پاورپوینت انواع عیوب رویه آسفالتی – پاورپوینت انواع ترک معابر – پاورپوینت ارزیابی خرابیهای معابر اسفالتی

قسمتی از متن پاورپوینت ارزیابی خرابیهای معابر اسفالتی

تعریف ارزیابی

منظور از ارزیابی شناسایی انواع خرابیهای قابل تشخیص با چشم در معبر و نیز تعیین شدت و وسعت آنهاست.

اجزاء مختلف معبر:

روسازی (رویه آسفالتی)

نهر و جدول

پیاده رو

ملزومات ارزیابی

آموزش و تبادل تجربیات بصورت تیمی

استفاده از ابزار برای اندازه گیری:

ابزارهای الکترونیکی

ابزارهای فیزیکی

ثبت و بایگانی اطلاعات برداشت شده: (تصاویر، فرمها و نرم افزارهای واسط کاربر)

رعایت نکات ایمنی حین برداشت

پاورپوینت انواع خرابی های اسفالتی – پاورپوینت انواع عیوب رویه آسفالتی – پاورپوینت انواع ترک معابر – پاورپوینت ارزیابی خرابیهای معابر اسفالتی

انواع عیوب رویه آسفالتی

انواع ترک:

  – ترک خستگی (پوست سوسماری)

  – ترک بلوکی

  – ترکهای طولی

  – ترکهای عرضی

ترک خستگی (پوست سوسماری):

ترکهای ناشی از تاثیر بار گذاری هستند و معمولا در محدوده عبور چرخها رخ می دهند. شروع این ترکها از زیر لایه است و در اثر تکرار بارگذاری به سطح رویه می رسند.

واحد اندازه گیری : متر مربع

ترک خستگی (پوست سوسماری)

شدت کم (L) : ترکهای طولی موازی و ظریف که هنوز الگوی اتصال عرضی بین آنها به تعداد اندکی محدود است. کنده شدن آسفالت وجود ندارد.

شدت متوسط (M) : تشکیل شبکه پوست سوسماری مشخص است ولی ایجاد چاله و لق شدن قطعات آسفالت بندرت اتفاق افتاده است.

شدت زیاد (H): ایجاد چاله، لق شدن و خورد شدن رویه به تناوب در سطح پوست سوسماری مشاهده می شود و نیز بعد از بارش ها امکان کشاده گل و لای در ترکها زیاد است.

ترک بلوکی

ترکهای طولی و عرضی متقاطع هستند که روسازی را به قطعات مربع مستطیل شکل تقسیم می نمایند.

دلیل وقوع آنها انقباض روسازی در اثر تغییر دمای محیط است. ابعاد قطعات از حدود 0.3 تا 3 متر متغیر است و در نواحی غیر ترافیکی روسازی نیز مشاهده می شود و دارای زاویه های تند نیست. (نحوه تشخیص از پوست سوسماری)

واحد اندازه گیری: متر مربع

شدت کم (L): دهانه ترکهای درزگیری نشده بطور متوسط کمتر از 6 میلیمتر باز شده و ترکهای درزگیری شده در وضعیت مناسب هستند.

شدت متوسط (M): بروز یکی از شرایط زیر:

-دهانه ترکها بطور متوسط بیش از 6 تا 19 میلیمتر است.

-دهانه ترکها کمتر از 6 میلیمتر باز شده ولی اطراف ترکهای اصلی سطوح ترک خورده با شدت کم وجود دارد.

شدت زیاد (H): الگ بروز یکی از شرایط زیر:

-دهانه ترکها بطور متوسط بیش از 19 میلیمتر است.

-دهانه ترکها کمتر از 19 میلیمتر باز شده ولی اطراف ترکهای اصلی سطوح ترک خورده با شدت متوسط یا زیاد وجود دارد.

ترکهای طولی و عرضی

ترکهای طولی در راستای تقریبی محور طولی رویه و ترکهای عرضی در جهت عمود بر آن و به یکی از علل زیر بوجود می آیند:

  – ترکهای ناشی از درزهای اجرایی (دوبندی و یا درز ناشی از ضعف کیفیت اجرا)

  – ترکهای ناشی از انقباض رویه و یا پیر شدگی قیر

  – ترک انعکاسی ناشی از رشد ترکهای موجود در لایه های پایین تر

واحد اندازه گیری: متر طول

شدت کم (L): ترکهای درزگیری نشده دارای عرض حداکثر 6 میلیمتر هستند. ترکهای درزگیری شده در وضعیت مناسبی هستند.

شدت متوسط (M): بروز یکی از شرایط زیر:

-دهانه ترکها بطور متوسط بیش از 6 تا 19 میلیمتر است.

-دهانه ترکها کمتر از 6 میلیمتر باز شده ولی اطراف ترکهای اصلی سطوح ترک خورده با شدت کم وجود دارد. (امکان اشتباه شدن با ترک های خستگی وجود دارد.)

شدت زیاد (H): الگ بروز یکی از شرایط زیر:

-دهانه ترکها بطور متوسط بیش از 19 میلیمتر است.

-دهانه ترکها کمتر از 19 میلیمتر باز شده ولی اطراف ترکهای اصلی سطوح ترک خورده با شدت متوسط یا زیاد وجود دارد.

پاورپوینت انواع خرابی های اسفالتی – پاورپوینت انواع عیوب رویه آسفالتی – پاورپوینت انواع ترک معابر – پاورپوینت ارزیابی خرابیهای معابر اسفالتی

پاورپوینت انواع ابیاری – پاورپوینت

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید