مقاله در مورد آندره موروا

جزئیات دانلود

مقاله در مورد آندره موروا

تحقیق و مقاله های دانشجویی
0
0

مقاله آندره موروا

 

 آندره موروا
Article about Andre Morova

آندره موروا : نویسنده و مورخ فرانسوی

آندره موروا» (Andre Maurios) یکی از نویسندگان بزرگ فرانسوی است که اصالت یهودی دارد و نام اصلی او «امیل هرزوگ» (Emile Herzog) است. وی در سال 1885 در شهر «البوف» متولد شد و پس از پایان تحصیلاتش در «البوف» و  سپس در شهرهای «روان» و «کان»، مسئولیت نظارت بر کارخانه نساجی خانواده‌اش را به مدت ده سال بر عهده گرفت.

مقاله آندره موروا

وی در جنگ جهانی اول از طرف ارتش فرانسه به سمت رابط و مترجم در بین نیروهای فرانسه و انگلیس انتخاب شد. از این رو با روحیات انگلیسی‌ها از نزدیک آشنایی یافت و این آشنایی باعث شد که طی مدت سی‌ سال، آثار ادبی، تاریخی و تحقیقی گوناگونی درباره انگلستان بنویسد. بهترین آثار او در این زمان، رمان «خاموشیهای سرهنگ برامبل» (Les Silences du Colonel Bramble) (1918) و گفتگوهای «دکتر اُ. گریدی» (Les Discours du Docterur O’Grady) (1921) است؛ شرح حالی طنزآمیر و سرگرم کننده از یاران زمان جنگ که موروا را به مردم شناساند.

مقاله آندره موروا

از دیگر رمانهای موروا که جنبه افسانه‌ای هم دارد، می توان به «برنار کنه» (Bernard Quesnay) (1926) و «اقلیمها» (Climats) (1928) اشاره کرد. موروا همچنین آثاری در شرح حال عده‌ای از نویسندگان و شاعران انگلستان دارد که رنگ دلپذیر داستانی به خود گرفته و موجب شهرت او در انگلستان گشته است. برخی از این آثار عبارتند از :

«چهار مطالعه انگلیسی» (Quatre etudes anglaises) (1927)، «اهل سحر و اهل منطق» (Magiciens et Logiciens) در شرح حال و آثار شاعران معاصر انگلیسی، «آریل یا سرگذشت شلی» ((Ariel ou la vie de Shelly (1923)، «شرح حال مستندی از دیزریلی» (Disraeli) (1927) و «بایرون» (Byron) (1930).مقاله آندره موروا

آندره موروا، بیشتر شهرت خود را مدیون همین زندگینامه‌ است که از شیوه خاصی برخوردار بوده و مورد استقبال فراوان مردم قرار گرفته است. وی با آنکه در این آثار به اسناد و مدارک روی می آورد، از آنها نامی نمی‌برد و به سرگذشتها، صورت داستانی دلپذیری می‌بخشد. آثار دیگر او در این رشته عبارت است از :

مقاله آندره موروا «تورگنیف» (Tourgeniev) (1913)، «ولتر» ((Voltaire (1935)، «شاتو بریان» (Chateaubriand) (1938)، «اولمپیو یا سرگذشت ویکتور هوگو» (Olympio ou la vie de Victor Hugo) (1945)، «در جستجوی مارسل پروست» ((A la recherché de Marcel Proust (1939)، «للیا یا زندگی ژورژ ساند» (Lelia ou la vie de Geouge Sand)، «سه دوما» Les Trois Dumas)) (1957)، «پرومته یا سرگذشت بالزاک» (Promethee ou la vie de Balzac) (1962).مقاله آندره موروا

موروا که در زمان جنگ دوم جهانی در امریکا به سر می برد، پس از پایان جنگ (1946) به فرانسه بازگشت. آثار تاریخی موروا با بهره‌مندی از بهترین و مستندترین منابع [ =سرچشمه ها ]، به نقطه‌های تاریک تاریخ روشنی می‌افکند که از آن جمله است :

«ادوارد هفتم و عصر او» (Edouard VII et son temps) (1933)، «تاریخ انگلستان» (Histoire d’ Angleterre) (1937)، «تاریخ امریکا» Histoire des Etats-Unis)) (1943)، «تاریخ فرانسه» Histoire de la France)) (1947) و مانند آن.مقاله آندره موروا

مقاله‌های موروا بیشتر لحن شخصی دارد، مانند : «این است اندیشه‌های من» (Mes Songes que voici) (1932)، «پنج چهره از عشق» (Cinq Visages de l’amour) (1942) و مطالعه‌ای تحقیقی درباره پنج رمان‌نویس فرانسوی که در همان سال تکامل یافت و با نام «هفت چهره» (Sept Visages) منتشر شد. مجموعه «خاطرات» Memoires)) موروا در سال 1942 انتشار یافت که به سبب نقدهای ادبی که در آن وجود دارد، از ارزش فراوان برخوردار است.

مقاله آندره موروا

موروا در آثار نمایشی نیز آزمایشی کرد و نمایشنامه «بیگناهان با دستهای پر» (Aux Innocents les mains pleines) را در سال 1955 نوشت. «گلهای ماه سپتامبر» (Les Roses de September) از دیگر آثار موروا است که در سال 1956 منتشر شد. آثار موروا حس انسان‌دوستی، دانایی و هوشیاری فراوان او را آشکار می سازد. موروا در سال 1939 به عضویت آکادمی فرانسه انتخاب شد و در آن زمان، یکی از شخصیتهای درجه اول ادبیات این کشور به شمار می‌رفت.

آثار ترجمه شده به فارسی

 • سکوتهای سرهنگ برامبل»؛ مترجم:عباس آگاهی؛ ویراستار: جهانگیر افکاری، انتشارات سروش، ۱۴۰ صفحه – چاپ ۱ سال ۱۳۶۹.
 • آیزنهاور: تاریخی از مهمترین عملیات و رمزهای جنگ بین‌الملل دوم»؛ ترجمه ابوذر صداقت. قائمشهر: کتابفروشی علی جعفری، ۱۳۳۴
 • چ‍را ف‍ران‍س‍ه‍. ش‍ک‍س‍ت خ‍ورد؟»؛ ت‍رج‍م‍ه ابوالقاسم پاینده، تهران:(بی جا) ۱۳۱۹.
 • چ‍را ف‍ران‍س‍ه‍. ش‍ک‍س‍ت خ‍ورد؟»؛ ت‍رج‍م‍ه اح‍م‍د ف‍رام‍رزی، تهران:ایران (چاپخانه)، ۱۳۲۰.
 • آری‍ل ی‍ا زن‍دگ‍ی ش‍ل‍ی ش‍اع‍ر رم‍ان‍ت‍ی‍ک…»؛ ت‍رج‍م‍ه فریده مهدوی دامغانی، ت‍ه‍ران: ت‍ی‍ر، ۱۳۸۰. ۳۵۰ ص. ۹۶۴-۶۵۸۱-۵۹-۵
 • ب‍ر ب‍ال‍ه‍ای پ‍ن‍دار )فرانسوی( Ni ange ni bête؛ ت‍رج‍م‍ه ه‍وش‍ی‍ار رزم‌آزم‍ا، ت‍ه‍ران: س‍پ‍ن‍ج، ۱۳۶۳.
 • ت‍اری‍خ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان از آغ‍از ت‍ا ام‍روز»؛ ت‍رج‍م‍ه غ‍لام‍ع‍ل‍ی ق‍اس‍م‍ی، ت‍ه‍ران: ک‍ت‍اب ام‍روز، ۱۳۶۶. ۵۶۵ صفحه.
 • ماشین اندیشه نگار (فرانسوی| La machine à lire les pensées)؛ ترجمه منیژه کیافر، تهران: امیرکبیر، کتابهای جیبی، ۱۳۴۸. ۱۹۱ صفحه.
 • وی‍ک‍ت‍ور ه‍وگ‍و»؛ م‍ت‍رج‍م ن‍اص‍ر ای‍ران‍دوس‍ت، ت‍ه‍ران: انتشارات گ‍وه‍ری‍ن، ۱۳۷۸.
 • شام زیر درختان بلوط و داستان‌های دیگر از نویسندگان فرانسه»، از آندره موروا … [و دیگران]؛ گزینش و ترجمه قاسم صنعوی، تهران: دوستان، ۱۳۹۵. ۲ جلد. ج. ۱: ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۰۷-۷۸-۳؛ ج. ۲: ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۰۷-۸۰-۶
 • زندگی بالزاک فرانسوی| Prométhée ou la Vie de Balzac)؛ مترجم:احمد افشارپویا – شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران، ۲۳۲ صفحه، چاپ ۱ سال ۱۳۷۴ چاپ ۲ سال ۱۳۸۱؛ ۹ -۰۸-۵۷۶۰-۹۶۴
 • پرومته: زندگی بالزاک فرانسوی| Prométhée ou la Vie de Balzac)؛ مترجم: شهلا برادران‌خسروشاهی؛ ویراستار: خشایار دیهیمی، صدای معاصر، ۷۲۰ صفحه، چاپ ۱ سال ۱۳۹۶؛ ۸ -۲۳-۶۲۹۸-۶۰۰-۹۷۸
 • تاریخ آمریکا فرانسوی| Histoire des États-Unis)؛ مترجم: نجفقلی معزی، مصحح: کاظم کاظم‌زاده‌ایرانشهر، انتشارات اقبال، ۷۰۴ صفحه، چاپ ۱ سال ۱۳۰۶، چاپ ۳ سال ۱۳۸۶ – ۵ -۱۷۰-۴۰۶-۹۶۴
 • «سفری به سرزمین آرتیکل‌ها»؛ مترجم: منیژه کیافر، ناشر کیافر، ۶۶ صفحه، چاپ ۳ سال ۱۳۹۵؛ ۱ -۰۸-۷۹۰۶-۹۶۴-۹۷۸
 • «خپل‌السلطنه‌ها و لندوک‌الدوله‌ها»؛ مترجم: پریا لطیفی‌خواه، ویراستار:نرگس حسنی، نشر پریان – ۱۳۶ صفحه، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴؛ ۷ -۱۰-۷۰۵۸-۶۰۰-۹۷۸
 • درسهایی برای خوش زیستن در زندگی زناشویی»؛ مترجم: حسینعلی هروی، چاپ اول ۱۳۴۸، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ چاپ ۶ سال ۱۳۷۳، انتشارات ناهید، ۲۰۵ صفحه.
 • هنر خوب زندگی کردن»؛ مترجم: بیدار؛ ویراستار:محمد شریف، نشر جامی، ۲۵۶ صفحه، چاپ ۱ سال ۱۳۸۷ – ۲ -۲۷-۲۵۷۵-۹۶۴
 • هنر زندگی کردن»؛ مترجم:اسمعیل اسعدی، انتشارات اقبال – ۲۶۸ صفحه، چاپ ۵ سال ۱۳۸۰ – ۳ -۰۵۶-۴۰۶-۹۶۴
 • هفت چهره عشق؛ مترجمان: شیوا رویگریان، هاله رشاد، میلاد بهاران، ۲۱۴ صفحه – چاپ ۱ سال ۱۳۶۹.
 • مستی عشق؛ مترجم:علی‌اصغر سعیدی، انتشارات گفتار، ۳۴۸ صفحه چاپ ۱سال ۱۳۶۹، چاپ ۴ سال ۱۳۷
 • در جستجوی جاودانگی؛ مترجم:محمد راستگو، نشر سایه، ۱۱۲ صفحه، چاپ ۱ سال 1376 – 964-91012-5-X
 • رنج دلدادگی»؛ مترجم:الهام دارچینیان، انتشارات فردوس، ۳۳۶ صفحه، چاپ ۱ سال ۱۳۸۲ – ۶ -۱۸۵-۳۲۰-۹۶۴
 • رنجهای جوانی ورتر»؛ مترجم زهرا خانلری، تهران: کتابفروشی زوار، ۱۳۲۲.

برخی از سخنان  حکیمانه آندره مورا

 • هر بشری می تواند در ژرفای اندیشه ی خود پناهگاهی بسازد و در آن جای امن، هر گلوله ی سنگین و گران و هر سخن نابجا و نیشدار و مسمومی را ناچیز شمرد.
 • اگر همه ی مردم می دانستند که همه ی مردم از همه ی مردم چه چیزها که نمی گویند، هیچ کس به هیچ کس سخنی نمی گفت.
 • برای اینکه دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.
 • راز اینکه انسان را دوست بدارند، این است که او دوست بدارد.
 • باغی که خوب از آن مراقبت به عمل آمده است اگر مدت زمانی به حال خود رها شود، همه ی آن را علف های هرزه و بد فرا می گیرد.
 • چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود.
 • آنچه را که دیروز انجام شده است امروز نیز می توان انجام داد.
 • در عمل، کسی که خود را می گذارد تا بخورند اش، خورده می شود و می میرد، بدون اینکه اثری از خود بر جای گذارد.
 • به راستی تسلی بزرگی است که کسی بتواند در زمان های درد و تنهایی و فراق، دست کم یک خاطره ی کامل درخشنده را به یاد آورد.
 • یک روح آرامش جو که آرامش و مسالمت را در سراسر وجود خود احساس می کند، چه ترسی ممکن است به خود راه دهد؟
 • یکی از موارد اساسی آیین دلبری این است که شخصی که می خواهد محبوب باشد باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید.
 • عشق مانند آن بوته ی خاری است که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود، آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید.
 • کسی که بخواهد همه کاره باشد هیچ کاره است.
 • بسیار اشخاص کم و نادری هستند که با سرشت های مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع که به آنها داده شده مقاومت کنند و به بیان دیگر، خود را گم نکنند.
 • ثروتها و نام آوریهایی که زاده ی یک لحظه از عمر اند در یک لحظه از زمان فنا می شوند.
 • پیروزمندان! فراموش نکنید که پیروزی های بشری همیشه نسبی و موقتی است.
 • هیچ رهبری نمی تواند قدرت خود را پاس دارد، مگر اینکه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد!!
 • افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محیط سازند ولی اشخاص دیوانه سعی میکنند ،محیط را به شکل خود دراورند،به همین دلیل تحولات و پیشرفت اجتماع به دست دیوانگان بوده است.
 • ارتش بزرگ همیشه فرمانده ی خود را سرمشق عمل خویش قرار می دهد.
 • افراد بشر هیچ گاه نمی توانند به اقدامی مفید مبادرت ورزند و به عملی مشترک دست زنند، مگر اینکه یکی از میان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوی هدف مشترک رهبری کند.
 • زن خوب، وزیر دارایی خوبی برای خانه است و در اثر لطف و مهربانی و بینایی و بینش او است که بودجه ی خانه همیشه در تعادل است.
 • زندگانی، یک نمایش و سینمای همیشگی است. تماشاچیان صحنه ی زندگانی یکی پس از دیگری برمی خیزند و از سینمای زندگانی بیرون می روند.

 

دانلود تحقیق و مقاله های دانشجویی
مقاله در مورد آندره موروا

برای دیدن مقاله های بیشتر کلیک کنید

 

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید