مقاله آثار ادبی و هنری در روابط عمومی

جزئیات دانلود

مقاله آثار ادبی و هنری در روابط عمومی

تحقیق و مقاله های دانشجویی
0
0

مقاله آثار ادبی و هنری در روابط عمومی

فهرست مطالب

  • چکیده: 1
  • رابطه بین روابط عمومی و هنر. 7
  • هنر چیست… 9
  • کاربرد هنر در بخش های مختلف روابط عمومی.. 10
  • زیبایی و زیبا شناسی.. 13
  • اصول زیباشناختی هنر. 14
  • دسته بندی هنر از لحاظ تأثیرگذاری و ارزش… 14
  • دلایل روی آوری انسان به هنر: 15
  • ادبیات و فرهنگ… 16
  • منبع : 26

 قسمتی ازمقاله آثار ادبی و هنری در روابط عمومی

چکیده:

ادبیات گفته ها و نوشته های ظریف وزیبا با هدف نشان دادن رهنمودها وارشاداتی در را ه سعادت جامعه و آسایش نسل فعلی و پیشرفت آینده است . در قلمرو زندگی انسان آثار ادبی به عنوان تبلور اندیشه های فردی و اجتماعی در اعتلای فرهنگی و اجتماعی جامعه تاثیر بسزایی دارند . ادبیات در انجام رسالت خود در قلمرودانشهای گوناگون گنجینه ارزشمندی از رویدادها ، ارزشها، آداب ورسوم و پیشینه تاریخی وتحولات اجتماعی جامعه محسوب می شود .مقاله آثار ادبی و هنری در روابط عمومی

پژوهشهای فرهنگی واجتماعی خط سیر آن و تأثیرش در تحولات اجتماعی، در قالب رمان ، تاریخ ، فلسفه، تأتر، نمایش، وتمثیل وبالاخره شعر ونثر مورد مطالعه وبررسی قرار می گیرد و در این راستا جامعه شناسی ادبیات به عنوان دانشی اجتماعی عملکرد واقعی خود را نشان می دهد . کهن ترین آثار نوشته شده از سنگ نبشته ها گرفته تا به امروز نشان دهنده خلاقیت اجتماعی وفرهنگی این مرزو بوم بوده است . و تحلیل موضوعات ادبی از جنبه های مختلف اعم از آموزشی، ساختاری، روانشناسی وفرهنگی حائز اهمیت هستند .

البته تأثیر ادبیات در جامعه ومتقابلاَ تأثیر جامعه در ادبیات مبحثی غیر قابل انکار است . به عنوان نمونه پیام های اخلاقی وادبی یا نثر چه بسا مردم افسرده یا با خشونتی را به اعتدال برساند . مفاهیم سمبولیک ( نمادین ) در آثار شاعران بزرگی چون رودکی، نظامی، عطار، مولوی، حافظ وسعدی، شهریار و د یگران فراوان به چشم می خورد وهمواره موردتوجه اجتماع قرار گرفته و در بیداری مردم در هر عصر و زمانی مؤثر بوده اند . البته با وجود پیشرفت تکنولوژی و ورود ادبیات اروپایی توجه به آثار ادبی متأسفانه در جامعه روبه رکود ونابودی می رود .

اما باتوجه به اینکه استقلال فرهنگی، گستردگی ارزشهای اخلاقی ودینی واز طرف دیگر پر کردن اوقات فراغت وسلامت روانی فرد و جامعه تأثیر مستقیم با ادبیات آن جامعه دارد بنابراین تأثیر آثارادبی را که حتما به سود بشریت خواهد بود نباید از ذهن دور داشت . ادبیات مجموعه آثار ظریف وزیبایی است که به صو رت گفته و نوشته در آمده است . و وظیفه آن تفسیر و کندوکاو انسان اجتماع، زندگی، فرهنگ، سیاست وبطور کلی هدفش نشان دادن رهنمودهایی از معیارهای ادبی، هنری، احساسی و فرهنگی و دینی در جهت اعتلای روح انسان وارشاد به سعادت اجتماعی واخلاقی جامعه است .

ادبیات آینه تم ام نمای رویدادها، آیین ها، رفتارها، تلاشها واندیشه های جامعه است که زبان » حال و شناسنامه یک ملت می باشد و می توان یک جامعه را با بررسی محتوا وموضوع ادبیات آن شناخت . رویدادها، و رفتارهای اجتماعی را دانست و سیر تحول پدیده های اجتماعی را رد یابی کرد .مقاله آثار ادبی و هنری در روابط عمومی

از روابط عمومی به عنوان هنر هشتم و دست آورد قرن بیستم یاد می کنند که علی رغم اینکه نسبت به سایر علوم اجتماعی علم جدیدی است اما توانسته رده‌های عالی علمی و آزمون و خطا را به سرعت طی نموده و در سازمانها و موسسات به عنوان وزنه ای قوی و انکار ناپذیر جا بازکند و به جرئت می توان گفت امروزه هیچ موسسه یا سازمان بزرگ جهانی را نمی توان یافت که روابط عمومی نداشته باشد.

روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش‌های حساب‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراریِ ارتباطاتِ مؤثر و هدفمند با گروه‌هایی که با آن در ارتباط‌اند انجام می‌دهد.

تأثیر پدیده هنر بر اندیشه و حس عاطفی انسان امری بدیهی است و براین اساس هنر در چگونگی روابط عمومی ‌و تحول و دگرگونی آن نقش کلیدی دارد.

بیشتر از یک قرن است که به مرور زمان هر چه وسیع‌تر، موضوع تحقیق و پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

در حقیقت زیبایی شناسی یا هنر توسط افلاطون و ارسطو در چهارچوب اخلاق و سیاست بیان شده و از نظر آن‌ها یک پدیده اجتماعی است. مسلماً هنر طی قرون گذشته موجب حرکت و تحولات روحی انسان شده است، ولی این تحولات کاملاً در پژوهش‌ها و اندیشه‌های زیبایی‌شناسی مورد بررسی قرار نگرفته است.

لزوم شناخت کاربرد هنر بررسی و تحقیق در مورد چگونگی پدیده هنر شده است.

هنر از یک طرف تحت تأثیر شرایط فعالیت‌های مختلف اجتماعی یا Anesthe que و از طرف دیگر عامل ساختار و تحول اجتماعی Esthetique است.مقاله آثار ادبی و هنری در روابط عمومی

Praudhon فیلسوف سوسیالیست فرانسوی و Comete جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی، هنر را نتیجه عملکردهای مختلف فعالیت‌های اجتماعی می‌دانند و این عملکردها را Ane sth tique می‌نامند.

پیدایش پدیده هنر از چگونگی رابطه‌این عملکردها شکل گرفته است. در این رابطه تأثیر بسیار روشن و غیرمستقیم سازمان اجتماعی کاربر هنر که بسیار سریع ولی پنهان است مورد مطالعه قرار می‌گیرد.مقاله آثار ادبی و هنری در روابط عمومی

این تأثیر که مبنای آن، کش و ریتم پدیده هنر شعر، موسیقی، تجسمی‌و رقصی است، قابل ملاحظه و بررسی است.

ارشیتکت Semper در بررسی خود سعی کرده است تحولات تاریخی هنر تجسمی‌را از شکل های بدوی تا مدرن با تفکیک کردن سه مورد در این تحولات دنبال کند. 1- کاربرد اثر هنری 2- مواد بکارگیری 3- تکنیک و روش ساخت

بررسی و تحقیقات جامعه‌شناس‌ها بر روی اقوام و سرزمین‌های مختلف نشان می‌دهد که در دوران گذشته فرمهای هندسی یا تناسبات ساده و قرینه‌سازی فقط یک میل و رضایت هنرمند نبوده و از روحیه او سرچشمه نگرفته است، بلکه‌این شکل‌ها می‌تواند به لحاظ شرایط ابزار کار پدید آمده باشند و تکنیک و ابزار کار این فرمها را به هنرمند تحمیل کرده باشد.

همانطور که در هنر دستی بافندگی تقلید یک میوه یا گل باید از اجتماع مستطیل‌های کوچک صورت گیرد و بیشتر اتفاق افتاده که لزوم کاربرد یک ابزار از تقلید یک شی حقیقی یک شکل خیالی ایجاد کرده است.

مقاله آثار ادبی و هنری در روابط عمومی

به طور کلی، کار سرچشمه مستقیم عنصر اساسی در هنر شعر، موسیقی، تجسمی‌و رقص بوده، عامل مشترک و ارتباطی همه هنرها ریتم است. تحقیقات روانشناسی هنر نتوانسته برتری ریتم را در هر یک از هنرها مورد بحث قرار دهد. ضربه‌های دست‌آوازی را تداعی می‌کند، آواز حرکت دست یا بدن را باعث می‌شود. بنابراین پدیده هنر در جامعه بدوی زاییده کار دسته جمعی است مانند بافندگی، لگدکردن، چرخاندن آسیاب، دانه کوبیدن، درو کردن، ماهیگیری، شکار . . . و غیره. و در این فعالیت‌های عمومی‌ و اجتماعی برای به دست آوردن حداکثر بهره و سرعت باید یک هماهنگی و نظم در حرکت و صدا ایجاد گردد و این حرکت و صدا در تحول خود تبدیل به هنر رقص و موسیقی می‌گردد.

مقاله آثار ادبی و هنری در روابط عمومی

در بررسی تأثیر هنر بر روابط عمومی ‌باید تأثیر هنر و تأثیر روابط اجتماعی و عمومی‌ به طور دو جانبه مورد پژوهش و تحقیق قرار گیرد. گسترش ماشین و صنعت از یک طرف و پیشرفت پژوهش‌های علمی‌و عملی از طرف دیگر منتهی به تغییرات کل جهان و روابط اجتماعی شده است.مقاله آثار ادبی و هنری در روابط عمومی

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که در این تحولات چه رابطه جدیدی بین تمدن معاصر و هنر و دیگر فعالیتهای اساسی به خصوص فعالیت‌های تکنیکی انسان برقرار شده است.

امروزه ریتم و حرکت کار یا عوامل به وجود آورنده پدیده هنر با گشوده شدن مرزها و ارتباطات سریع، جهانی شده است و دیگر این ریتم بومی‌و یا قومی‌نیست و همچنین ارتباطی تنگاتنگ توسط وسایل ارتباط جمعی در بین جوامع مختلف با فرهنگ‌های گوناگون برقرار شده است. که براساس آن فرم هنر متحول و دگرگون شده و تأثیر این هنر متحول و جهانی بر روابط عمومی ‌و اجتماعی باعث ایجاد حرکت‌ها و ریتم‌ها و رفتارهای جدیدی شده است.

 

دانلود تحقیق و مقاله های دانشجویی
مقاله آثار ادبی و هنری در روابط عمومی

برای دیدن مقاله های بیشتر کلیک کنید

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید