اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

جزئیات دانلود

اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

تحقیق و مقاله های دانشجویی
0
0

اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

فهرست مطالب

 • اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها 1
 • مقدمه. 2
 • هیأت نظارت.. 2
 • صلاحیت و وظایف هیأت نظارت.. 3
 • اختلافات در مورد حدود و صلاحیت هیأت نظارت در این مورد 8
 • اشتباهات ثبتی.. 9
 • اشتباه در عملیات تفکیکی.. 10
 • اشتباه در تنظیم اسناد. 11
 • اشتباه در عملیات اجرایی.. 12
 • اسناد مالکیت معارض.. 12
 • وظیفه اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض.. 13
 • حقوق دارندگان اسناد معارض.. 14
 • مجازات سردفتر و دارنده سند مالکیت مؤخر 15
 • مجازات کارمند متخلف.. 15
 • رسیدگی به اشتباهات در آراء هیأت‏های حل اختلاف.. 16
 • کیفیت آرا هیأت نظارت.. 16
 • شورای عالی ثبت.. 17
 • مشخصات شورای عالی ثبت.. 17
 • اعضاء شورای عالی ثبت.. 17
 • صلاحیت شورای عالی ثبت.. 18
 • تکلیف رئیس سازمان ثبت در مورد آراء مخالف قانون و متناقض… 18

قسمتی از مقاله اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها


مقدمه

ماده ۶ اصلاحی ق ـ ث می‏گوید (برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‏شود هیأت مزبور به کلیه اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‏نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.)اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

هیأت نظارت

یکی از مراجع مهم برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی نظارت است، اعضاء هیأت نظارت متشکل است از دو نفر قاضی و مدیر کل ثبت استان یا معاون و یا کفیل ثبت استان و قضات عضو هیأت نظارت از طرف رئیس قوه قضائیه انتخاب می‏شوند و باید قاضی دادگاه تجدید نظر مرکز استان باشند و هیأت نظارت یک عضو علی البدل هم دارد که ممکن است از کارمندان ثبت یا قضات دادگستری باشد به هر حال اعضاء هیأت نظارت در حالت عادی
دارای ۲ عضو قضایی و یک عضو ثبتی است

ولی ممکن است به علت مأموریت یا معذوریت یا مرخصی یکی از اعضای هیأت متشکل از سه نفر قاضی باشد یا دو نفر ثبتی و یک نفر قاضی باشد هیأت نظارت هر استان در اداره کل ثبت استان تشکیل جلسه می‏دهند و در هر هفته دو جلسه دارند و به اختلافات و اشتباهات ثبتی حوزه قضایی همان استان رسیدگی می‏نمایند.

 صلاحیت و وظایف هیأت نظارت

هرگاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ ق – ث از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلافات و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

بند ۱ ماده ۳ آیین‏نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض می‏گوید: هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آن‏ها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نمود و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یک از طرفین می‏توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند.اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آن‏ها رسیدگی و مراتب و صورتمجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق اظهارنظر صریح خود مبنی بر این که چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نوعی می‏باشد به هیأت نظارت گزارش نماید پس ممکن است که اختلافات بین اداره ثبت و متقاضی ثبت باشد و ممکن است اختلافات بین خود متقاضیان باشد.

فرضاً شخصی درخواست ثبت یک قطعه باغی را از اداره ثبت به نام خود می‏نماید و اداره ثبت مدارک و تصرفات متقاضی را کافی نمی‏داند به عبارت دیگر متقاضی خود را ذی‏حق و مالک می‏پندارد ولی اداره ثبت متقاضی را مالک نمی‏داند در این صورت مرجع رفع اختلافات هیأت نظارت است و یا این که شخص به عنوان این که ملکی را در تصرف دارد درخواست ثبت آن پلاک را می‏نماید و دیگری هم سند عادی خریداری از متصرف را در اختیار دارد و تقاضای ثبت آن را می‏نماید و برای اداره مشکل است که تشخیص دهد در این خصوص کدام یک ذی‏حق می‏باشند.

لذا مراتب با رعایت تشریفات قانونی به اداره کل ثبت استان جهت طرح در هیأت نظارت منعکس می‏گردد رأی صادره از سوی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‏باشد جهت بهتر مشخص شدن موضوع دو نمونه از آراء شورای عالی ثبت را در این خصوص عنوان می‏کنیم:اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

تکلیف رئیس سازمان ثبت در مورد آراء مخالف قانون و متناقض

اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

وقتی که رئیس سازمان ثبت اطلاع یافت که در یک و یا چند هیأت نظارت در یک موضوع واحد آراء متناقض صادر شده و یا این که رأی یا آراء خلاف قانون از هیأت نظارت صادر شده اعم از این که این اطلاع از طریق واحدهای ثبتی یا ادارات کل ثبت داده شود و رئیس سازمان هم رأی را مخالف قانون تشخیص دهد

در این موارد مکلف است جهت ایجاد وحدت رویه موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع نماید و رأی وحدت رویه باید به کلیه هیأت‏های نظارت ابلاغ گردد و برای همگی هیأت‏های نظارت لازم الاتباع است و آراء وحدت رویه باید در روزنامه رسمی منتشر گردد و عند الاقتضاء در هفته‏نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آن‏ها از طرف سازمان ثبت چاپ و منتشر شود.

اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها


برای دیدن مقاله های بیشتر کلیک کنید

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید