پاورپوینت بررسی ارتباط بین جانشین پروری و عملکرد سازمانی

جزئیات دانلود

پاورپوینت بررسی ارتباط بین جانشین پروری و عملکرد سازمانی

پاورپوینت بررسی ارتباط بین جانشین پروری و عملکرد سازمانی:بر همین مبنا در این پاورپوینت به موضوع جانشین پروری و درنهایت ارتباط آن با عملکرد سازمانی پرداخته شده
پاورپوینت های دانشجویی
0
0
پیش نمایشی از پاورپوینت بررسی ارتباط بین جانشین پروری و عملکرد سازمانی 

جانشین پروری در سازمان- کانال رهبری در جانشین پروری – پاورپوینت بررسی ارتباط بین جانشین پروری و عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پاورپوینت بررسی ارتباط بین جانشین پروری و عملکرد سازمانی

بیشتر سازمانها سیستمی دارند تا اطمینان حاصل کنند که توانایی فنی ومدیریتی آنها به طور مستمر حفظ خواهد شد،به این ترتیب که رهبران و کارکنان کلیدی مستعد را شناسایی و انتخاب کرده ،آموزش وتوسعه می دهند،پیشرفت آنها را ارزیابی می کنند ودر مراحل حیاتی سازمان ارتقاء می دهند.

لزوم چنین سیستمی که جانشین پروری خوانده می شود به کرات مورد تاکید قرارگرفته ودر سازمانها به اشکال مختلف و باویژگیهای گوناگون انجام شده است.

سازمانهایی که از چنین سیستمی استفاده می کنند تاثیر آن را در بلند مدت در عملکرد سازمانی خود به وضوح می بینند و نسبت به تداوم چنین مسیری بیشتر اقدام می نمایند.سعی این تحقیق بررسی تاثیر جانشین پروری بر عملکرد سازمانی است.در ادامه به بیان مسئله وچهارچوب نظری،مدل، فرضیه های تحقیق وسایر موارد پرداخته می شود.

بیان مسئله

عصر کنونی عصر دانش وتوانایی است.همانطور که اندیشمندانی چون پیتر دراکر،چارلزهندی و…نیز گفته اند سازمان های هزاره سوم از مفاهیم جدیدی همچون مدیریت دانش،کارکنان دانش مدار،سازمان های دانش افرین،یادگیرنده ویاددهنده صحبت می کنند.در عصر حاضر،توسعه منابع فکری،انسانی ومدیریت دانش به عنوان رازبقا وماندگاری سازمانها وجوامع تلقی می شود ومهمترین چالش در عرصه کسب وکار،بهره مندی از نیروی انسانی هوشمند،مستعد،توانمند وشایسته می باشد. ازانجا که سازمانها درآینده با چاشهای رقابتی فزاینده ای مواجه خواهند شد وبرای مدیریت این چالشها نیاز به مدیران وکارکنانی شایسته تر واثر بخش تر از مدیران فعلی خواهد داشت.

لذا در سازمانهای اینده نگر مدیریت استعدادها و جایگزین پروری هرروز از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.اخیرا درسراسر جهان مدیریت جانشین پروری فرایندی استراتژیک برای کاهش شکاف دررهبری موقعیت ها وجایگاه حیاتی سازمان به کار می رود وبه آن به دید یک فرایند برای ایجاد فرصت برای مدیریت استعدادهای برتر سازمان وتوسعه مهارتهای لازم برای نقش های اینده آنها نگریسته می شود.تمامی این موارد منجر به این سئوال می شود که آیا برنامه های جانشین پروری باعث ارتقاء عملکرد سازمانی خواهد شد؟

این تحقیق در راستای پاسخ به این سئوال می کوشد با ارزیابی میزان ونحوه ارتباط عواملی همچون کشف استعدادهای کارکنان ،میزان مهارت ودرنهایت توسعه مهارتهای رهبری آنان بر جانشین پروری وبررسی ارتباط جانشین پروری با ارتقاء عملکرد سازمانی ، بهبود عملکرد منابع انسانی و کاهش ترک سازمان کارکنان ،گام مثبتی بردارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

جانشین پروری یک عامل اساسی وحیاتی است که با اهداف استراتژیک سازمان مرتبط است اگر جانشین پروری در سازمان به طور سیستماتیک انجام شود در بلند مدت سازمان ها در تامین نیروی انسانی خود با مشکل مواجه نمی شوند.بر همین مبنا در این تحقیق به موضوع جانشین پروری و درنهایت ارتباط آن با عملکرد سازمانی وغیره پرداخته شده است.

چهارچوب نظری تحقیق

در مورد اهمیت فرایند جانشین پروری در سازمانها،لاوینگا(2005) عنوان  می کند که جانشین پروری یک عامل اساسی و حیاتی است که باید بااهداف استراتژیک سازمان مرتبط باشد و به طور مستقیم مدیران صف را درگیر نماید.

طبق نظر پاتان(1986)برنامه های مدیریت جانشین پروری استراتژیک سازمانها را قادر می سازد استاندارد های عملکردی را مشخص ساخته و کاندیداهای برجسته برای مدیریت را شناسایی کند و اطمینان ارتقاء شغلی را درمیان کارکنان خود القاء و استعداد رهبری را در افراد توسعه دهد.

والکر(1998) عنوان کرد که جانشین پروری باعث ایجاد مزیت رقابتی از طریق توسعه استعداد رهبری می شود.

جانسون وهمکاران(1994)عنوان کرده اند که اجرای برنامه جانشین پروری در سازمانها باعث کاهش ترک شغل،بهبود اخلاق کارکنان و ترفیع کارکنان با کیفیت بالا به موقعیت های شغلی بالاتر می شود

اهداف تحقیق

ارائه مباحث نظری وتعاریف موجود درزمینه مدیریت جانشین پروری و عملکرد منابع انسانی و عملکرد سازمانی وکاهش ترک سازمان کارکنان و عوامل موثر بر آنها.

*تعیین نوع وشدت ارتباط بین کشف استعداد کارکنان با جانشین پروری

*تعیین نوع وشدت ارتباط بین میزان مهارت کارکنان با جانشین پروری

*تعیین نوع وشدت ارتباط بین میزان مهارت کارکنان با جانشین پروری

*تعیین نوع وشدت ارتباط بین توسعه مهارت (استعدادهای) رهبری کارکنان با جانشین پروری

جانشین پروری در سازمان- کانال رهبری در جانشین پروری – پاورپوینت بررسی ارتباط بین جانشین پروری و عملکرد سازمانی

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید