اخلاق صنفی

جزئیات دانلود

اخلاق صنفی

تحقیق و مقاله های دانشجویی
0
0

اخلاق صنفی

فهرست مطالب

 • مقدمه. 3
 • رفتار های اخلاقی به لحاظ موقعیت‌ها. 5
 • تعریف اخلاق صنفی.. 5
 • قانون اخلاق.. 5
 • عهد نامه اصناف :. 6
 • اقسام اخلاق صنفی.. 7
 • تعریف اخلاق دانشجویی.. 7
 • تعریف اخلاق مدیریتی.. 7
 • تعریف اخلاق پزشکی.. 8
 • تعریف اخلاق سیاسی.. 8
 • تعریف اخلاق اقتصادی.. 9
 • اخلاق اقتصادی و مبازره با اسراف، تبذیر. 9
 • اخلاق اجتماعی.. 9
 • اخلاق صنفی در روایات… 9
 • اصول اخلاقی کسب و کار. 12
 • مشکلات رایج اخلاقی در شرکت‌ها. 13
 • حسابرسی رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی.. 14
 • معضلات اخلاقی.. 15
 • اخلاق صنفی و کاربردی در نهج البلاغه. 17
 • شبهه و پاسخ.. 18
 • نقش اخلاق صنفی در تغییر فرهنگ بازار. 25
 • وظیفه دولت اسلامی در این‌باره چیست؟. 34
 • منابع.. 35

قسمتی از مقاله اخلاق صنفی

مقدمه

اخلاق، علاوه بر جنبه عمومى آن‌که همه باید آن‌را رعایت کنند، گاه جنبه صنفى نیز دارد و در بعضى اصناف و اشخاص، تأکید بیشترى نسبت به آن شده است و به عبارتی برخى از موضوعات اخلاقی در برخی اصناف، نمود بیشتری دارد؛ مانند عدالت که حاکمان باید بیشتر مواظب باشند. پس، اخلاق را می‌توان در یک تقسیم‌بندى به دو نوع اخلاق «عمومى» و «صنفى» تقسیم کرد.

منظور از اخلاق عمومى، شناخت فضایل و رذایل، و آراستگى به فضایل و پیراستگى از رذایل است که عموم مردم باید بدان آراسته شوند. امّا همین اخلاق عمومى، در اقشار مختلف، برجستگی‌ها، حساسیت‌ها و ملاحظه‌هاى ویژه‌اى می‌طلبد که به مجموعه این برجستگی‌ها و ویژگی‌ها «اخلاق صنفى» می‌گویند. (ر.ک)

در روایات اسلامى علاوه بر جنبه عمومى اخلاق به صنفى بودن آن نیز اشاره شده است؛ چنان‌که پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:

«عدالت خوب است، ولى در زمام‌داران خوب‌تر است. صبر و شکیبایى نیکو، ولی از فقرا نیکوتر است. ورع و پارسایى نیکو و در علما و دانشمندان نیکوتر است. سخاوت پسندیده و در ثروت‌مندان پسندیده‌تر است. توبه، شایسته و در جوانان شایسته‌تر است. شرم و حیا، پسندیده و در زنان پسندیده‌تر است.( دیلمی)

روشن است که اوصافى مانند عدالت، سخاوت، تقوا، صبر، توبه و حیا براى همه مردم پسندیده است، اما از طرفى هر یک از این اوصاف، اخلاق صنفى براى یک قشر از اقشار جامعه محسوب می‌شود؛ یعنى انسان شدن شخص زمامدار، به عدالت اوست و همان عدالت، تجسّم انسانیّت اوست و وى را به خدا نزدیک می‌سازد. او هرچند صفات دیگر را نیز باید داشته باشد؛ اما برخورد و ارتباطش با عدالت، بیشتر از دیگران است و ضرورت بیشترى برای او دارد.
امام على(ع) نیز اخلاق صنفى را در بُعد منفى براى چند قشر از اقشار جامعه بیان کرده است: «همانا خدای عزّ و جلّ شش گروه را به جهت شش خصلت عذاب می‌کند: عرب‌ها را به خاطر تعصّب، کدخدایان را به دلیل تکبر، زمام‌داران را به سبب ظلم و ستم، فقیهان را به علّت حسد، تُجّار و بازرگانان را به جهت خیانت و روستاییان را به خاطر جهل(کلینی)

خصلت‌هاى شش‌گانه یاد شده، بیانگر اخلاق صنفى در بُعد منفى است؛ یعنی پرهیز از آنها براى همه لازم است، اما میزان خطر هرکدام از آنها براى اقشار مختلف جامعه به یک اندازه نیست و بعضى از آنها براى قشر خاصى خطر ویژه‌اى محسوب می‌شود.

رفتار های اخلاقی به لحاظ موقعیت‌ها

بسیار واضح است که انسان باید برخوردها و رفتارهای خود را بر اساس اصول مبانی انسان شناسی الهی که مشتمل بر تعهد نسبت به خود، دیگران، خدا، طبیعت و احکام دینی است، تنظیم نماید و به آن ملتزم و پای بند باشد.

افزون بر آن رفتارهای عمومی اخلاقی، در هر جامعه، افراد به لحاظ موقعیت و جایگاه خاصّ خانوادگی، شغلی، تحصیلی و… باید به الزامات و قوانین و ضوابط دیگری نیز ملتزم و پای بند باشند.

طلبه ای را در نظر بگیرید که وارد حوزه شده است و می خواهد درس بخواند و از تمام لحظات زندگی اش برای ترقی و تعالی خود بهره جوید و از جهت علمی و عملی پیشرفت لازم و شایسته را داشته باشد و از همه مهم تر، در امور معنوی و اخلاقی تقید بیشتری را در خود بوجود آورد. این طلبه به خاطر این جایگاه خاصّ و انتظاراتی که جامعه از او دارد، باید علاوه بر رعایت اخلاق عمومی جامعه، روحیات، حالات و رفتارهای دیگری نیز داشته باشد؛ لذا هیچ گاه از او توقع و انتظار ندارند که در حال راه رفتن در خیابان ساندویچ بخورد؛ البته ممکن است چنین انتظاری را از یک پزشک و یک مسئول نیز نداشته باشند.

 تعریف اخلاق صنفی

مجموعه ی بایدهای رفتاری ای که گروه و قشری خاص به خاطر قرار گرفتن در آن جایگاه باید به آن پای بند شوند اخلاق آن گروه و قشر خاصّ را شکل می دهدکه به اصطلاح به آن اخلاق صنفی می گویند.

قانون اخلاق

 صنفی همه اعضای صنف موافقت می کنند که به اصول اخلاقی پایبند باشند در تمام معاملات بالاترین استانداردهای صداقت را رعایت کنید از منافع مشتریان آنها محافظت کنید از استفاده از اصطلاحات ، توصیفات و ادعاهای کاذب ، گیج کننده ، نادرست یا گمراه کننده خودداری کنید تمام تلاش خود را بکنید تا در صورت اختلاف با مشتری به یک راه حل دوستانه و سریع برسید حمایت مناسب از بیمه را متناسب با تجارت و نیازهای مشتری خود داشته باشید نماینده خود به عنوان عضو انجمن فقط در حالی که عضو فعلی است حفظ و ارتقا the شهرت ، جایگاه و نام خوب انجمن صنفی و عضویت آن از طریق توسعه و پشتیبانی از استانداردهای صنفی ، آموزش اعضای دیگر و مصرف کنندگان ، به پیشرفتهای حرفه کمک کنید اقتدار صنف را در کلیه موارد مربوط به تفسیر این آیین نامه اخلاقی بشناسید

عهد نامه اصناف :

در پیشگاه خداوند متعال با خود عهد می بندم که همه روزه و درتمامی ساعات با ظاهری آراسته و در محیطی منظم و در نهایت نظم و انضباط و ادب واحترام با برخوردی نیک و پسندیده با مشتریان و همکاران تعامل برقرار نموده و درکوتاهترین زمان ممکن امور محوله را در کمال صداقت و رعایت انصاف به انجام رسانیده و در صورت برآورده نشدن خواست مشتری ، توضیحات کافی برای روشن شدن ذهن آنان ارائه نمایم و در راستای اهداف متعالی سازمان و کشور، خود را مقید به اجرای رسالت ، ‌اصولو منشور ذیل دانسته و پایبند باشم.

منشور اخلاقی اصناف :

 • در حفظ نظم محل کار ، ‌اتاق و میز تحریر خود خواهم کوشید چون نظم و انضباط نشانگر شخصیت ایمان و اعتقاد فرد به خدمت صادقانه است.
 • با کمال خوشرویی از مشتری استقبال و پساز انجام کار با کمال خوشرویی او را بدرقه نمایم چون اعتقاد دارم مشتریان ولی نعمت ما هستند.
 • تعلقات سازمانی را در خود می پرورانیم وبه همکاران احترام می گذاریم تا با همدلی در جهت کرامت و رضایت مشتریان گامبرداریم.
 • انجام صحیح و سریع امور محوله را جزءوظیفه خود دانسته و با توجه به گرانبها تر بودن وقت از طلا در کوتاهترین زمان ممکن خواسته هایشان را با توجه به قوانین شرکتی اجابت نماییم.
 • از هرگونه بحث و گفتگوی غیر حضوری وپافشاری و اصرار غیر معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانونی با مشتری خودداری و درصورت قانع نشدن با کمال احترام ایشان را جهت راهنمایی به مقامات بالاتر معرفی خواهیم نمود.
 • از نارضایتی مشتری در صورت برخوردنامناسب ناخواسته متأثر و با فروتنی از او عذر خواهی و در نهایت افتخار از او تشکرنماییم.
 • مشتاقانه به نظرات و دیدگاههای مشتریان گوش داده و از انتقاد و پیشنهاد ایشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغییر روش انجام کار بر اساس مقررات استفاده می کنیم

 اقسام اخلاق صنفی

۱اخلاق دانشجویی

۲اخلاق مدیریتی

۳اخلاق پزشکی

۴اخلاق سیاسی

۵اخلاق اقتصادی

۶اخلاق اجتماعی

معضلات اخلاقی

در برخی موارد، کاملاً واضح است که یک کسب و کار به شکلی غیر اخلاقی رفتار کرده است. مثلاً دارویی به شکل غیر اخلاقی فروخته شده یا به مراجعان پاسخ درستی داده نشده است. نکته‌ مهم‌تر و رایج‌تر، شرایطی هستند که باعث خلق معضلات اخلاقی می‌شوند و نمایانگر تضاد میان خوب و بد یا بین ارزش‌ها و تعهدات هستند که در این گونه موارد، انتخاب کردن الزامی است. مثلاً شرکتی می‌خواهد کارخانه‌ای را در یک منطقه‌ محروم بسازد که میزان بیکاری در ان منطقه به شدت بالا است. در اینجا با تضاد میان مزایای ثروت و اشتغال‌زایی مواجه هستیم. فلاسفه تلاش کرده‌اند نظریه‌هایی را بیان دارند که نمایانگر قوانینی عمومی هستند و ما را قادر می‌سازند بین درست و غلط و خوب و بد تمایز قایل شویم. در اینجا الزاماً دو مکتب فکری وجود دارند. نتیجه‌گراها استدلال می‌کنند که یک رفتار در صورتی اخلاقی است که خوبی‌ها را به حداکثر و بدی‌ها را به حداقل برساند. مخالفان آنها استدلال می‌کنند رفتاری اخلاقی است که بر اساس حس وظیفه‌شناسی یا اصول اخلاقی خدمت به انسان انجام شده باشد – بدون توجه به این که نتیجه‌ آن چه می‌باشد.

 عملی ساختن آن

در حالی که این دو رویکرد در قبال ارزیابی رفتارها، مسلماً با یکدیگر متفاوت هستند اما می‌توان آنها را در قالب چک‌لیستی تلفیق کرد که بع افراد یا گروه‌ها کمک می‌کنند تا دست به اتخاذ تصمیمات مهم اخلاقی بزنند.

 • اقدام به گردآوری حقایق کنید: مشکل و راه‌حل‌های بالقوه‌ آن چه هستند؟
 • موضوعات اخلاقی را تعریف کنید: (این مرحله‌ای است که اغلب نادیده گرفته می‌شود لذا معضلات اخلاقی حاصل از یک تصمیم خاص، هرگز مورد توجه قرار نمی‌گیرند.)
 • طرفین ذیربط و متفاوت کسب و کار خود را مشخص کنید.
 • درباره‌ پیامدهای هر راه‌حل بیاندیشید: چه مزایا یا آسیب‌های احتمالی وجود دارند؟
 • تعهدات و حقوق تحت تأثیر قرار گرفته را مشخص کنید: در اینجا وظیفه‌ من چیست؟

به احساسات خود توجه کنید.

آخرین مرحله بسیار مهم است. باید از خودتان بپرسید اگر جای دوستان یا اعضای خانواده‌ خود بودید، چه احساسی درباره‌ تصمیم اتخاذ شده پیدا می‌کردید.

چرا رفتار اخلاقی برای کسب و کار مهم است.

اخلاقی بودن می‌تواند مشکلات کوتاه مدت برای سازمان‌ها به دنبال داشته باشد. اما در بلند مدت، اخلاقی عمل کردن، کلید توسعه‌ پایدار خواهد بود. وقتی با یک معضل اخلاقی مواجه می‌شوید که در آن یک انتخاب غیر اخلاقی، بهتر به نظر می‌رسدف حتماً سه پرسش زیر را از خودتان بپرسید:

1. اگر اقدام ما کشف نشود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ به طور فزاینده‌ای، رفتار شرکت‌ها تحت موشکافی سهامداران متعدد و طرف‌های کاری آنها قرار دارد مانند مشتریان، عرضه‌کنندگان، کارکنان، رقبا، قانونگزاران، گروه‌های محیط زیست و غیره. اگر مردم احساس کنند که کاری ناعادلانه انجام شده، سکوت نمی‌کنند. امروزه، اینترنت و سایر رسانه‌های جمعی این فرصت را در اختیار آنها قرار داده‌اند تا نگرانی‌های خود را به اطلاع همگان برسانند. شرکت‌هایی که غیر اخلاقی عمل می‌کنند، احتمالاً نمی‌توانند از پیامدهای آن در امان بمانند و وقتی که تأثیر اقداماتشان روشن شود، می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ را برای آنها به همراه داشته باشد. این امر ما را به پرسش دوم رهنمون می‌سازد.اخلاق صنفی

برای دیدن مقاله های بیشتر کلیک کنید

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید